Beseda o Cyrilometodějském odkazu jednoty s o. Zádrapou

Ve čtvrtek 3. února nás navštívil a o své zkušenosti se podělil otec Jaromír Zádrapa. Hovořil o své práci na Papežské kurii a o poslání Centro Aletti v Římě.

Záznam setkání bude k dispozici zde.

P. Jaromír Zádrapa při večerní besedě
Přejít nahoru