Expozice Rajhrad–klášter

Koncept expozice

 1. CÍLE
  • Přiblížit význam Rajhradu v kontextu dějin Moravy
  • Seznámit s duchovním bohatstvím
   • univerzálnost povolání
   • mnišský život
  • Seznámit s kulturním odkazem Rajhradu
  • Připravit návštěvníka na expozici Památníku písemnictví
 2. FORMA
  • Mladý novic a představený kláštera v dialogu uvádějí návštěvníka do děje
  • Způsoby předání informací
   • audiovizuální produkce
   • prvky se zapojením rukodělné činnosti
   • panely s texty a souhrnnými daty
 3. OBSAH
  1. Počátky založení místa
   • pravěk, naleziště
   • Velká Morava
  2. Mnišství na Moravě
   • První mise
   • Iroskotská mise
  3. Benediktini
   • Seznámení se z životem benektinu
    • první odchody do ústraní
    • pouštní otcové
    • monte casino
   • Denní řád
   • Mniši dnes
  4. Svatý Benedikt
   • Životopis
   • Následovníci
   • Benediktini dnes
  5. Krajina a klášter
   • propojení Ora et labora
   • Péče o půdu
   • Terénní meliorace
   • Návrh úprav zahrad kolem kláštera
  6. Klášterní síť
   • Zařazení rajhradského do struktury dalších klášterů
   • Význam pro umění a kulturu
   • Zařazení benediktinu do mapy řeholí
  7. Stavební vývoj kláštera
   • Nejstarší nálezy sakr. architektury
   • Středověký klášter
   • Barokní úprava
    • návrh
    • realizace
  8. Současný klášterní kostel
   • Architekt Santini
   • Koncepce tří elips
   • Práce se světlem
   • Výmalba, zajimavosti
  9. Santini
   • Kdo byl
   • Jak pracoval
   • Realizované stavby
  10. Umění a klášter
   • Smysl umění v duchovním životě
   • Umělecká tvorba ve sbírkách
   • Umění v kláštěrním kostele
   • Sbírky současného umění v klášteře
  11. Písemné památky
   • Výroba listin
   • Význam listin
   • Počátky sbírek
   • Představení knihovny
   • Úvod k expozici Písemnictví
Přejít nahoru