Lucernarium – historie, liturgie, texty

Historie slavení lucernaria

Důležitým momentem života raně křesťanské obce bylo slavení tzv. lucernaria (řec. lichnikon), jak nám jej popsal Hippolyt ve spisu Traditio apostolica. „Shromáždění bylo zahájeno slavnostním rozžíháním světla, obřadem lucernaria. Zde je možné připomenout text o Pavlově bohoslužbě v Troadě, kde se jakoby mimochodem připomíná, že Pavel lámal chléb a promlouval v horní místnosti, kde bylo množství lamp,“ popisuje souvislosti Kunetka a dále pokračuje: „a je možné, že jejich zažíhání bylo doprovázeno modlitbou.“ (Kunetka, 2004, s. 191)

liturgie lucernaria

Berger (2008, s. 259) dodává, že: „Když se večer zažehlo a přineslo světlo, bylo proto v kruhu s jásotem zdraveno. Zřejmě již velmi brzy patřilo i k večerním shromážděním křesťanů takovéto slavnostní zažehnutí světla.“ (Sk 20,8)

Tertulián a popis Lucernaria v ranné církvi

Tertulián dokládá, že tento zvyk pochází od Hebrejů. O zažíhání lamp píše Tertulián ve svém spise Apologeticum: Post aquam manuelem et lumina a Kunetka dále dodává, že jeden z nejstarších textů lucernaria je zpěv z poloviny druhého století.

V Hippolytově spisu Traditio apostolica mělo lucernarium své místo při tzv. agapé. Jáhen přinesl lampu do místnosti, kde byli shromážděni křesťané, a biskup pronesl díkůvzdání. „Je pozoruhodné, že tato modlitba neobsahuje žádnou prosbu, je čistou eucharistií, díkůvzdáním: Děkujeme ti, Bože, skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, skrze kterého jsi nás osvítil, když jsi nám zjevil své neporušené světlo. Když jsme tedy prožili celý den a dospěli k začátku noci, když jsme se sytili denním světlem, které jsi k našemu nasycení stvořil, když nyní z tvé milosti nepostrádáme večerní světlo. Chválíme tě a oslavujeme tě skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, skrze kterého ti náleží sláva, moc a čest se svatým Duchem nyní, vždy a na věky věků. Amen.“ (Kunetka, 2004, s. 192) Po společném jídle následovala modlitba žalmů, žehnání kalicha a lámaného chleba.

Svatodušní vigilie a liturgie lucernaria

Pokud byste měli zájem slavit během svatodušní vigilie liturgii lucernaria, doporučujeme ke stažení následující text.

Lucernarium a eucharistie

Nejde zde o večerní slavení eucharistie a přijímání proměněného Těla a Krve Páně, jak by se na první pohled mohlo zdát, protože Hyppolit, dle Kunetky, rozlišuje striktně mezi požehaným chlebem při agapé (eulogia) a chlebem, který je tělem Kristovým (eucharistia).

[frontpage_news widget=”401″]
Přejít nahoru