Příspěvek na konferenci – České sakrální umění

V rámci konference na Cyrilometodějské teologické fakultě Jiří Šťasta prezentoval příspěvek, který se zabýval formou mozaiky jako ikonografické formy v kontextu našeho kulturního prostředí. Po konferenci následovala poutavá komentovaná prohlídka expozice o sakrálním umění v Muzeu umění Olomouc.

Přejít nahoru