Klanění tří králů, Rudolf Těsnohlídek a nalezení malé Lidušky

Malé nalezené dítě

Mozaika na obecním úřadě připomíná událost, kdy Těsnohlídek s dvěma svými dalšími přáteli při procházce lesem objevili malé opuštěné dítě a ujali se jej. V pozadí tří mužů vpravo se nachází kmen stromu s větvemi, který navozuje atmosféru 22. prosince roku 1919, kdy tři přátelé nalezli pod větvemi malé opuštěné dítě. Po boku jednoho z mužů je malá liška, odkazující na nejslavnější dílo novináře Rudolfa Těsnohlídka s názvem Příběhy lišky Bystroušky.

Láska jako dar

Návrh mozaiky dává tyto historické souvislosti do kontextu biblického výjevu klanění Tří králů, mudrců. Tři mudrci se přicházejí poklonit malému dítěti, Spasiteli světa. Tři mudrci přicházejí k malému nepatrnému dítěti, aby se mu poklonili a předali dary. Dary, které jsou hodné krále: zlato, kadidlo a myrhu. Podobně také Těsnohlídek s přáteli věnovali dar největší, který člověk může dát, lásku a pomoc v nejtěžší životní chvíli.

V tomto návrhu se tak propojuje téma Těsnohlídkova nalezení malého dítěte, úcty k lidství a poselství vánočních svátků o narození Spasitele. Zároveň se připomínají další události spojené s Bílovicemi, jako je příprava prvního Vánočního stromu pro Bílovice a Brno a slavné dílo Příběhy lišky Bystroušky.

Památník stromu a Lidušky v lese

O místě, kde byla Liduška nalezena – mapa, historie prvního domu pro opuštěné děti.

Vánoční strom

O místě, odkud se vzal první vánoční strom – mapa

Domov Dagmar, historie a současnost

Přejít nahoru