O dílně

Zájmem Dílny Všech svatých je prakticky navazovat na umělecký a teologický odkaz Centra Aletti, které založil P. Marko I. Rupnik v úzké spolupráci Tomášem Špidlíkem. Boskovický rodák, p. Špidlík v římském Centru Aletti strávil také poslední etapu svého pozemského života, v místě, kde se setkává duchovní odkaz Východní a Západní Církve.

[read more]

Jan Pavel II. Centru Aletti svěřil poslání být komunitou, která zkoumá dynamiku a vzájemné vztahy mezi křesťanskou vírou a současnou kulturou s ohledem na tradice křesťanského Východu a Západu tak, aby ze společného života bylo možné ukazovat Živého Krista. Setkání v duchu křesťanské lásky dává prostor tvůrčímu přístupu v odpovědi na výzvy dneška. Centro Aletti napomáhá k tomu, aby pravoslavní a katolíci východního a západního obřadu prohlubovali duchovní růst ve své vlastní církvi a v lásce k jedinému Kristu.

Marko I. Rupnik SJ

Opravdu se chceme stále více přibližovat našim východním bratřím, protože jsme hluboce přesvědčeni, že nás spojuje stejná víra.

Svatý Otec Jan Pavel II. při děkovné řeči za duchovní cvičení vedená Tomášem Špidlíkem SJ, Vatikán, 11. března 1995

[/read]

[frontpage_news widget=”401″]
Přejít nahoru