Kaple v psychiatrické nemocnici (2022)

Ve spolupráci se sestrou Mladou, nemocniční kaplankou, byla dokončena stavební úprava kaple v Psychiatrické nemocnici v Brně Černovicích. K modlitbě, liturgii a také společnému zpěvu se zde pravidelně schází pacienti i lidé z farnosti. Nové osvětlení, nový oltářní schod i změna uspořádání liturgického vybavení zohledňující pravidelnou adoraci v kapli.

Velké díky sestře Mladě za její službu v nemocnici.

Přejít nahoru