Pro děti: 5. neděle velikonoční, Ježíš jako cesta, pravda a život

Katechetický list pro rodiče a děti na neděli. Omalovánky, čtení Evangelia a další. Zaregistrujte se pro novinky nebo sledujte webové stránky.

„Tím, že zůstával s Otcem, byl pravdou
a životem. Tím, že na sebe vzal naše tělo,
se stal cestou.“ (sv. Augustin)

STÁHNOUT

Zaslat odkaz ke stažení na email:

Potvrzuji souhlas s GPDR a souhlasím se zasíláním novinek.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. (Jan 14,1-12)


[frontpage_news widget=”237″]
Přejít nahoru