Kaple Neposkvrněného Srdce Panny Marie Ořešíně

2018

Ve spolupráci s vedením obce v zastoupení pana starosty Levíčka se podařilo adaptovat zvoničku na malou kapli.

Přejít nahoru