Kaple svaté Anny v Lesním Hlubokém

Upravili jsme barokní kapli sv. Anny a vložili dvě velkoformátové mozaiky.

Přejít nahoru