Liturgické umění, doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D., záznam z večerní besedy

Téma liturgického umění a dvou základních přístupů v podání docenta a vedoucího katedry Liturgiky v CMTF UPOL – Pavla Kopečka.

záznam hlasu a obrazu

Přejít nahoru