Výročí narození Tomáše Špidlíka

V tento den v roce 1919 se narodil Tomáš Špidlík, později jezuita a také kardinál.

Jeho ústředním motivem studia bylo Srdce. Srdce se nakonec také stalo jeho kardinálským znakem. Přinášíme citaci z výstavy a publikované knihy v nakladelství Arx – Z celého srdce.

https://www.youtube.com/watch?v=PnLLQwShaHU
dokument o otci Špidlíkovi

...posvětit své srdce, aby se stalo neutuchajícím pramenem dobrých myšlenek a skutků...

Měl jsem jednou matce donést z kostela konvici svěcené vody, ale když má kluk něco udělat, hned začne spekulovat. Můj „geniální“ nápad byl tento: Nemohl by kněz přijít k nám domů a posvětit naši studnu, abychom měli svěcenou vodu už natrvalo? Později na studiích teologie jsem se ptal profesora liturgiky, bylo-li by to možné. Odpověděl vyhýbavě, že by to asi možné bylo, ale že takového svěcení církev neužívá. Dnes už vím, že toho užívají duchovní osoby v jednom velmi konkrétním případě: snaží se posvětit své srdce, aby se stalo neutuchajícím pramenem dobrých myšlenek a skutků. Srdce tedy znamená nikoliv jenom jeden dobrý skutek, ale celý osobní postoj. Proto je – podle Písma svatého – člověk takový, jaký je v srdci.

Tomáš Špidlík SJ, Duše poutníka

Přejít nahoru