Pro děti: Seslaní Ducha svatého

Přinášíme Vám poslední část z Velikonoční edice pro děti.

Toto vydání omalovánek vzniklo za pomoci nakladatelství Lipa v Římě.

Piště na FB či mail, za Vaše reakce budeme rádi.

STÁHNOUT

Zaslat odkaz ke stažení na email:

Potvrzuji souhlas s GPDR a souhlasím se zasíláním novinek.

„Duch Svatý posvěcuje celou katolickou církev, on naplňuje každou rozumnou duši, on vdechuje víru a je učitelem vědy, pramenem lásky, pečetí čistoty a základem každé ctnosti.“ (sv. Lev Veliký)

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. … Až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“ (Jan 15,26-27; 16,12-15)


[frontpage_news widget=”237″]
Přejít nahoru