Pro děti: 7. neděle velikonoční; Pán Ježíš oslavuje Boha Otce

Vzhledem k brzkému konci doby Velikonoční, budeme končit také s našimi malovanými katechezemi. Pokud jste s dětmi materiál používali, dejte nám prosím vědět zpětnou vazbu přes FB či mail. Za Vaše reakce budeme rádi.

„Pohled na jeho tělo jim už nebránil, aby si celou silou svého ducha uvědomovali, že se Pán při svém sestoupení neoddělil od Otce a při svém návratu zase neopustil své učedníky.
(sv. Lev Veliký)

STÁHNOUT

Zaslat odkaz ke stažení na email:

Potvrzuji souhlas s GPDR a souhlasím se zasíláním novinek.

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět.“ (Jan 17,1-11)


[frontpage_news widget=”237″]
Přejít nahoru