Biskup Huyn a úcta k Nejsvětějšímu Srdci Páně v architektuře, umění a pastoraci

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, husovický farní chrám, založení Kongregace sester Těšitelek Bořské Srdce Páně, to je hned několik znamení, která vedou k biskupu Huynovi a jeho výjimečnému vztahu k Nejsvětěšímu Srdci Páně.

Zasvěcení kněze Huyna pro Nejsvětější Srdce Páně

Biskup Paulus Huyn

 „Na svátek svatého Františka z Assisi, na první pátek v růžencovém měsíci, zasvětil jsem svůj život, já, nejubožejší člověk, Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, a to až do posledního dechu k útěše jeho trpícího Srdce na Olivové hoře. Potom jsem připojil i druhé přání své duše… vidět ty, kteří by se úplně zasvětili útěše trpícího Ježíšova Srdce,“ píše Pavel Huyn.

Roku 1895 se tehdy ještě jako kněz Huyn při duchovních cvičeních v mariánském poutním místě Maria Waldrast zasvěcuje Nejsvětějšímu Srdci Páně. Následně zakládá spolek pro ošetřování chudých a nemocných v domácnostech a celou péči dostává na starost, tehdy boromejka, sestra Rosa Vůjtěchová. Sestra Rosa později neváhala a napsala biskupu Huynovi dopis, kde se mu svěřila o své touze založit novou kongregaci s posláním smíru a útěchy Ježíšova Srdce. Biskup Huyn ukázal naoplátku zase svoje zápisky z exercicií, kde se zasvětil Božskému Srdci Ježíšovu jako oběť smíru a kde si poznamenal svoji touhu založit kongregaci věnovanou stejnému účelu. A tak během několika let biskup Huyn zakládá novou kongregagci sester Těšitelek Božského Srdce Páně a sestra Rosa je ustanovena představenou.

Secesní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie

Pohled do secesního chrámu na Křenové, vlevo obraz Nejsvětějšího Srdce Páně

Farní kostel na Křenové vznikl z potřeb zajistit dostatečné duchovní zázemí pro nově přicházející obyvatele do průmyslově rostoucího Brna, moravského Manchesteru. Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové byl postaven také k přílěžitosti památky výročí připomínající 60 let panování císaře Františka Josefa I. v roce 1908. Základní kámen ke stavbě tohoto secesního kostela byl vysvěcen v den panovníkových 80. narozenin v roce 1910. Iniciátorem stavby chrámu byl tehdejší biskup Dr. Pavel Huyn, který k tomuto účelu založil Jednotu pro stavbu katolických kostelů v brněnské diecézi. Stavbu a vnitřní vybavení projektoval architekt Franz Holik.

V kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Brně na Křenové je úcta k Nejsvětějšímu Srdci projevena hned na třech významných místech. Ve dvou vitrážích v transeptu, z nichž se do dnešních dnů dochovala pouze jedna, a na ztvárnění jednoho ze dvou bočních oltářů.

Návrhy vitrají byly zpracovány malířem Jaroslavem Malým pro uměleckou dílnu Emila Škardy. Při osvobozování Brna na konci Druhé světové války byla následkem tlaku explodované bomby poničena okna na východní straně kostela. Díky badatelské práci Joanni Nowak se podařilo dohledat původní výtvarné návrhy velkoformátových oknech v transeptu. Současný stav od provedení se v okně Nejsvětější Srdce Páně liší spíše v detailech, hlavní ikonografie zůstává v návrhu a realizaci samotné zachována. Protější okno, východní, bylo věnováno Nejsvětějšímu Srdci Panny Marie a připomínce panování císaře Františka Josefa I.

Doufám, že se podaří v této farnosti v nadcházejících letech najít dostatek prostředků a sil k obnově této vitrajové výzdoby, která by významně doplnila interiér této vzácné secesní stavby.

Boční oltář Nejsvětějšího Srdce Páně

Další motiv Nejsvětějšího Srdce je proveden na bočním oltáři kostela. Kristus Pán na zlatém pozadí se zde sklání nad matkou válečného invalidy. Stavba kostela byla realizována ještě před první světovou válkou, kdežto zhotovení interiéru už spadalo do válečného období, které sebou neslo řadu utrpení a nevyhnulo se snad žádné rodině. Kristus Pán na obraze hledí do očí matky invalidy a svoji rukou ukazuje na oslavené, probodené srdce.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Husovicích

Dalším znamením lásky biskupa Huyna k Nejsvětějšímu Srdci Páně je kostel v Brně Husovicích. Kostelní jednota pro zřízení nového kostela v Husovicích byla sice založena již v roce 1896, tj. před biskupským působením Paula Huyna, ale již během druhého roku nově úřadujícího biskupa Paula Huyna bylo započato se stavbou. Patrocinium, tj. zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Páně lze přikládat také jeho vlivu, jakožto světiteli kostela (svěcení kostela byl mj. přítomen také Cyril Stojan, který se podílel na získávání darů ze strany monarchie).

Výstavba nebyla tolik jako farní kostel na Křenové financována z darů šlechty a proto vybavování interiéru bylo výrazně pozvolnějšího. Jak byla finanční situace obtížná je zřejmé z toho, že poslední dluhy týkající se pouze stavby byly zaplaceny až v roce 1921. Financování a pořizování vnitřního vybavení chrámu se uskutečňovalo průběžně až v meziválečném období.

Pohled do presbytáře kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Husovicích

Expozice v Rajhradě o sestrách a biskupu Huynovi

Sestry Těšitelky Božského Srdce Ježíšova k příležitosti Noci kostelů 2020 nově otevřely trvalou expozici v prostorách svého rajhradského kláštera, která pojednává jak o pohnutém osudu jejich kongregace, tak také nemalá část je věnovaná právě biskupu Huynovi, jejich duchovnímu zakladateli. Na několika panelech je zde také blíže pojednáno o jeho lásce k Nejsvějšímu Srdci Páně a také touze o rozšíření této úcty.

Ukázka z rajhradské expozice v klášteře Sester Těšitelek

Dílna Všech svatých se na expozici podílela v celkové architektonické výtvarné koncepci a grafickým zpracováním části panelů.

Jiří Šťasta

Literatura:
Joanna Nowak, Zapomenutá dílna B. Škarda z Brna, e-Monumentica IV, 2016, č. 2, s. 32-50; online: http://e-monumentica.org/sites/default/files/u9/2016- 2_Nowak.pdf
Encyklopedie dějin města Brna, heslo Jaroslav Malý, akademický malíř; online: http://encyklopedie.brna.cz
Aleš Filip a kol., Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně. Brno, 2014.
Bakalářská práce „Výstavba vybraných katolických kostelů v Brně v první polovině 20. století“ https://is.muni.cz/th/h26ag/Bakalarska_diplomova_prace.pdf

[frontpage_news widget=”401″]
Přejít nahoru