mozaika v římské papežské koleji Nepomuceno, mozaika Krista Nejvyššího Velekněze

Kristus Nejvyšší Velekněz

Kristus Nejvyšší a věčný kněz

Texty