Kaple sv. Jana Nepomuckého, Popůvky u Brna (2021)

MOZAIKA, ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Ve spolupráci s farností Troubsko jsme se podíleli na opravě kaple sv. Jana Nepomuckého v Troubsku. Součástí architektonického návrhu byla úprava vnějšího vzhledu, říms, zvoničky, výměna oken a kompletní návrh a realizace vybavení interiéru.

Na dveřích svatostánku jsme realizovali bronzový odlitek Beránka s 12 kameny, připomínající dvanáct izraelských kmenů, dvanáct bran, jak je to popsáno v Knize Zjevení.

Nad vstupem do kaple je mozaika Matky Boží, něžně milující.

Přejít nahoru