Svatostánek v kostele svatého Martina

Velké Túrovce (2021)

Ve spolupráci s Centrem Aletti v Římě byl dokončen svatostánek ve filiálním kostele sv. Martina de Tours ve Velkých Túrovcích (SK). Návrh vybavení liturgického prostoru pochází z naší dílny. Na dvířkách svatostánku jsme osadili dvě malované destičky s motivem Zvěstování Panně Marii, které připravilo římské Centro Aletti.

Přejít nahoru