Pro děti: 6. neděle velikonoční; Otec, Syn a Duch svatý

Katechetický list pro rodiče a děti na neděli. Omalovánky, čtení Evangelia a další. Zaregistrujte se pro novinky nebo sledujte webové stránky.

STÁHNOUT

Zaslat odkaz ke stažení na email:

Potvrzuji souhlas s GPDR a souhlasím se zasíláním novinek.

„Toto je můj postoj: … uctívat Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha Svatého, tři osoby,
jedno božství, nerozdělené co do cti, slávy,
podstaty a království.“
(Řehoř Naziánský)

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. … Zase k vám přijdu. … V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a je zachovává, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec, a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ (Jan 14,15-21)


[frontpage_news widget=”237″]
Přejít nahoru