Svěcení kaple v Nepomucenu

O slavnosti Zvěstování Páně v sobotu 25. března 2023 proběhlo slavnostní požehnání kaple a zasvěcení nového oltáře. Liturgii za účasti představených koleje a dalších hostů předsedal Mons. Giuseppe Leanza, který v letech 2011–2018 zastával úřad apoštolského nuncia v České republice. V promluvě zmínil: „Tento posvátný chrám chce být privilegovaným místem pro setkání s Pánem, živým a přítomným ve svátosti eucharistie. Ježíš v Eucharistii bude skutečně Emanuelem, Bohem s námi, Božím Slovem, které si mezi námi postavilo svůj stan. Od něj můžeme všichni čerpat světlo, teplo a sílu, abychom byli před světem autentickými svědky jeho lásky.“

Pro sestry jsme připravili celkovou architektonickou studii a samotnou výzdobu.

https://zpravy.proglas.cz/udalosti/boromejky-v-rimskem-nepomucenu-maji-novou-kapli-spolupracovali-na-ni-umelci-z-ceska-i-italie/

Přehled realizací
Přejít nahoru