Kaple Nejsvětější Trojice, Kunice

(2014)

Ve spolupráci s vedením obce Kunice a architektem Opatřilem jsme připravili výzdobu kaple Nejsvětější Trojice. Nová kaple nahradila starší konstrukci historické kaple.

Mapa realizací

Přejít nahoru